Studioinfo

Ett par förslag till användning av vår studio:

 • Företagsevent
 • Födelsedagsevent
 • Intervjuer och debatter
 • Utbildningar (längre uthyrning till rabatterat pris enligt överenskommelse för t.ex. medieutbildningar)

Utrustning och lokal:

 • Storlek: 25 kvm, takhöjd 2:30 m
 • Bildmixer
 • Ljudmixer
 • 3 studiokameror
 • Ljusrigg

Priser för studio:

 • 750 kr/timme med tekniker

Redigering:

 • Vi kan efter överenskommelse hjälpa till med redigering om det behövs.

Ansvarsfördelning

Öppna Kanalens utgivare utser ställföreträdande utgivare för resp. medlemsorganisationer. Endast utgivarna har det juridiska ansvaret för programinnehållet i resp. medlemsförenings sändningar. I övrigt ligger ansvaret på resp. medlemsorganisations  styrelse.

Föreningen Öppna Kanalens verkställande organ är styrelsen som utses av årsmötet i mars månad. Styrelsen svarar för verksamheten mellan årsmötena, men ansvarar således inte för innehållet i resp. medlemsförenings program.

Styrelse och personal m.m.

Ordförande
Lasse Nyman
Kassör
Alexandra Horn-Östlund
Ledamöter
Arild Jägerskogh
Pauli Kemi
Ersättare
Göran Thuresson
Birgitta Haki
Björn Thidell
Lars Blomquist
Revisorer
Åke Askensten
Lars Paulsson
Ansv utgivare
Nils Olander
Kontakt
Lasse Nyman
08-714 51 00
stockholm@oppnakanalen.se
 

Vem kan bli medlem?

Ideella föreningar och stiftelser kan bli medlemmar i ideella föreningen Öppna Kanalen i Stockholm. Enskild person eller företag kan inte vara medlem, men kan bli medlem i någon av Öppna Kanalens medlemsorganisationer.

Man kan också gå samman med andra och bilda en förening för att producera och sända TV-program.

Icke medlemmar kan köpa sändningstid. 3.000 kr per timme, 2.000 kr per halvtimme.

Öppna Kanalen – Public Access-television

Kamera-bild

Öppna Kanalen Stockholm är Public Access-telvisonen som sänder i Stor-Stockholm och närliggande områden. Vi sänder främst via Tele2 och Telia i hela Stockholmsregionen samt delar av Uppland, Sörmland och Göteborgsområdet. Vi sänder också via tre andra kabeloperatörer/kabelbolag: Telenor (Fd Bredbandsbolaget), Canal Digital samt Sappa. Sammanlagt når vi 1,5 miljoner hushåll.

Var sänder Öppna Kanalen?

Vi sänder i Tele2:s samtliga tv-utbud på kanalplats 450 – man hittar kanalen enkelt genom att klicka sig bakåt med fjärrkontrollen.Com-Hem-logo

Våra program kan ses utan abonnemang och nästan samtliga tv-modeller som sålts sedan år 2008 har en inbyggd så kallad DVB-C-tuner och kan därför visa digital-tv även utan separat box. Vill du använda en annan tv kan du komplettera med en digitalbox för DVB-C. Om ni behöver hjälp, titta på www.comhem.se/kom-igang-med-tv eller kontakta Tele2:s kundservice på 90222.

Telia (kanalplats 500) sänder oss också på några platser i landet utanför Stockholms-,  Upplands- och Sörmlands- och Göteborgsregionerna. Du kan kontakta Telias kundservice på på 90200.  Sappa har kanalplats 20, tfn 0774-44 47 44. Canal Digital och Telenor har kanalplats 299. Du kan kontakta Telenors  kundservice 020-222220Telia-logo

 

Sändningar på andra språk än svenska

Öppna Kanalen sänder även på minoritetsspråk som t.ex.

 • Finska
 • Portugisiska
 • Engelska
 • Arabiska
 • Etiopiska
 • Eritreanska
 • Spanska