Ideella föreningar, stiftelser o andra organisationer kan bli medlemmar i den ideella föreningen Öppna kanalen Stockholm.

Man kan också gå samman med andra och bilda en organisation för att producera och sända TV-program.

Ett medlemskap i Öppna kanalen Stockholm ger rätt att sända två halvtimmar per vecka i ett år.

Icke medlemmar kan köpa sändningstid per timme eller halvtimme.