Vi har gått vidare till final i Monitor Audio Visual Award !

om ni uppskattar våra program och inte röstat under 2024  kan ni rösta på tidningenmonitor.se 

fram till 8 mars.

 

Ideella föreningar, stiftelser o andra organisationer kan bli medlemmar i den ideella föreningen Öppna kanalen Stockholm.

Man kan också gå samman med andra och bilda en organisation för att producera och sända TV-program.

Ett medlemskap i Öppna kanalen Stockholm ger rätt att sända två halvtimmar per vecka i ett år.

Icke medlemmar kan köpa sändningstid per timme eller halvtimme.