Medlemskap

 

Vem kan bli medlem?

Ideella föreningar och stiftelser kan bli medlemmar i ideella föreningen Öppna kanalen i Stockholm.
Enskild person eller företag kan inte vara medlem, men kan bli medlem i någon av Öppna Kanalens medlemsorganisationer.

Man kan också gå samman med andra och bilda en förening för att producera och sända TV-program.

Ett medlemskap i Öppna Kanalen ger rätt att sända två halvtimmar per vecka i Sveriges största regionala TV-station.

Icke medlemmar kan köpa sändningstid per timma eller halvtimma, begär en offert.