Sändningar på andra språk än svenska

Öppna Kanalen sänder även på minoritetsspråk som t.ex.

  • Finska
  • Portugisiska
  • Engelska
  • Arabiska
  • Etiopiska
  • Eritreanska
  • Spanska