Styrelse och personal m.m.

Ordförande
Lasse Nyman
Kassör
Alexandra Horn-Östlund
Ledamöter
Arild Jägerskogh
Pauli Kemi
Ersättare
Göran Thuresson
Birgitta Haki
Björn Thidell
Lars Blomquist
Revisorer
Åke Askensten
Lars Paulsson
Ansv utgivare
Nils Olander
Kontakt
Lasse Nyman
08-714 51 00
stockholm@oppnakanalen.se