ca 700.000 hushåll i Stor-Stockholm

 

 

 

Öppna Kanalen

– absolut fri television utan reklam

Open Channel Television

– Sweden´s free television – without advertising

Sändningsrätt

Som medlem har man tillgång till två halvtimmar sändningstid per vecka under ett år. Detta motsvarar 104 sändningar under en 12-månadersperiod.

Extra sändningstider, studiohyra – priser

Om en medlemsförening behöver mer tid utöver den ordinarie, så finns det möjlighet att köpa extra tid. Priserna varierar beroende på vilken tid programmet kommer att sändas. Kl 17-23 är kostnaden 300 kr per timme och 150 kr per halvtimme. Övriga tider är priset 150  kr per timme och 75 kr per halvtimme.

Icke medlemmar kan köpa sändningstid. Normalpriset är 3.000 kr per timme och 2.000 kr per halvtimme.

Medlemmar kan hyra studion för 300 kr per timme. Icke medlemmar kan också hyra studion – klicka fliken ”Hyra studion” för mer information.