ca 700.000 hushåll i Stor-Stockholm

 

 

 

Öppna Kanalen

– absolut fri television utan reklam

Open Channel Television

– Sweden´s free television – without advertising

Ansvarsfördelning

Öppna Kanalens utgivare utser ställföreträdande utgivare för resp. medlemsorganisationer. Endast utgivarna har det juridiska ansvaret för programinnehållet i resp. medlemsförenings sändningar. I övrigt ligger ansvaret på resp. medlemsorganisations  styrelse.

Föreningen Öppna Kanalens verkställande organ är styrelsen som utses av årsmötet i mars månad. Styrelsen svarar för verksamheten mellan årsmötena, men ansvarar således inte för innehållet i resp. medlemsförenings program.

Styrelse och personal m.m.

Ordförande
Lars Erik Nyman
Kassör
Alexandra Horn Östlund
Ledamöter
Arild Jägerskogh
Larry Berger
Göran Thureson
Revisorer
Åke Askensten
Ansv utgivare
Nils Olander
Valberedning
Nils Olander
Nils Lidskog
Kontakt
Lars Erik Nyman
Peter Carlsson
Gustav Svensson
08-714 5100
stockholm@oppnakanalen.se