ca 700.000 hushåll i Stor-Stockholm

 

Öppna Kanalen

– absolut fri television utan reklam

Open Channel Television

– Sweden´s free television – without advertising

Ansvarsfördelning

Öppna Kanalens utgivare utser ställföreträdande utgivare för resp. medlemsorganisationer. Endast utgivarna har det juridiska ansvaret för programinnehållet i resp. medlemsförenings sändningar. I övrigt ligger ansvaret på resp. medlemsorganisations  styrelse.

Föreningen Öppna Kanalens verkställande organ är styrelsen som utses av årsmötet i mars månad. Styrelsen svarar för verksamheten mellan årsmötena, men ansvarar således inte för innehållet i resp. medlemsförenings program.

Styrelse och personal m.m.

Titel
Namn
Telefon
E-post
Ordförande
Lars Erik Nyman
Kassör
Alexandra Horn Östlund
Ledamöter
Anders Gratte
Ingvar von Malmborg
Larry Berger
Lars Erik Nyman
Annika Jenssen

Suppleanter
Arild Jägerskogh
Camilla Svenonius
Lars Liljeryd
Göran Thureson
Catharina Rahm
Mehari Abraham
Revisorer
Åke Askensten
Lars Paulsson
Revisorsuppleant
Michael Loberg
Ansv utgivare
Gunnar Vagerstam
Valberedning
Nils Olander
Nils Lidskog
Personal
08-714 5100